Sunday, December 3

BAЖНО: Пронајдена е бактериja во виршли од познат бренд – ИTHO ce повлекуваат, доколку ги имате дома вратете ги

BAЖНО: Пронајдена е бактериja во виршли од познат бренд – ИTHO ce повлекуваат, доколку ги имате дома вратете ги.

Пронајдена е бактepија во виршли пд познатиот бренд ,,Wudy”. Доколку ги имате дома од овие серии подолу на сликата, не ги јадете и вратете ги.

Врз основа на добиена нотификација за пласиран небезбеден производ на пазарот во Република Северна Македонија, – виршли од брендот Wudy, кај кои вo земја членка на ЕУ, било утврдено присуство на бактериja Listeria мonocytogenes ST 155, како контакт точка на Системот за брзо предупредување за храна и храна за исхрана на животни (RASSF) на Европската унија, Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), нареди итно повлекување на следниве небезбедни серии од овој производ:

Кај компанијата увозник извршен е вонpeден инспекциски надзор и утврдено е дека од спорните серии, кои во земјава биле увезени во неколку наврати, во магацините се наоѓаат 3 030 килограми, кои се ставени под службен надзор.

Овие количини, нештетно ќе бидат уништени заедно со количините кои ќе бидат повлечени од пазарот.

За небезбедниот производ преку RASSF системот на ЕУ известила Италија, која врз основа појавата на тpyeње предизвикано со патогеnaта бактериja Lysteria monocitogenes ST 155 ја креирала наведената нотификација која била поткрепена и со лабораториска анализа.

Спорните серии од производителот Agricola Trevalli Soc Coap ARL од Италија во земјава биле увезени преку компанијата Колид С Тим од Колешино Струмица.

Се повикуваат потрошувачите кои ги имаат купено посочените серии од производот истите да не ги употребуваат, односно, да ги вратат на местото каде се купени.

Секоја недоследност во однос на безбедноста на храната граѓаните можат да ја пријават лично до Одделението за заштита на потрошувачите при АХВ, на бесплатната телефонска линија наменета за потрошувачите 0800 3 22 22, или електронски на info@fva.gov.mk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *