Saturday, September 23

Прекрасни вести: Заврши седницата на Владата – Изгласани се одлуки – ПАРИЧНА ПОМОШ за сите граѓани од овие категории и пензионерите

Прекрасни вести: Заврши седницата на Владата – Изгласани се одлуки – ПАРИЧНА ПОМОШ за сите граѓани од овие категории и пензионерите.

Ќе има парична помош за следнаве категории граѓани и пензионерите четири месеци за справување со кризата.

Деталите во продолжение после рекламата.

На денешната седница на Владата е усвоен Предлогот на Закон за финансиска поддршка на социјално paнливи категории граѓани за справување со енергетската криза, предложен од Министерството за труд и социјална политика.

Целта на Предлог-законот е обезбедување финансиска поддршка на најранливите категории на граѓани, во услови на енергетска криза.

Финансиска поддршка од 3.000 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од наредниот месец, од денот на влегувањето во сила на овој закон е предвидено да добијат:

– корисници на право на социјална сигурност на стари лица;
– корисници на посебен додаток.

– корисници на правото на надоместок заради попреченост.

– лица со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои користат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост;

– самохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош.

И за невработени лица – корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок, е предвидена финансиска поддршка по 3.000 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

За корисниците на право на пензија во висина до 14.000 денари е предвидено:

– финансиската поддршка од 1.500 денари, за период од четири месеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, за корисниците кои оствариле доход по основ на пензија во висина, не поголема од 11.525 денари месечно.

– финансиската поддршка од 750 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, за корисниците кои оствариле доход по основ на пензија во висина од 11.526 денари и не поголема од 14.000 денари месечно.

Финансиската поддршка од 750 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон е предвидено да добијат и корисниците на право на надоместок за телесно оштетување.

Со оглед на тоа што не е во прашање сложен и обемен закон, а се однесува на финансиска поддршка на ранливи категории граѓани, се предлага Собранието да расправа по него во скратена постапка.

Законот ќе влезе во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *