Friday, June 2

„Мајките ќе добиваат ПАРИЧНА ПОМОШ од 380 евра, се додека едно од децата е малолетно“: Владата ја усвои оваа одлука во РС

„Мајките ќе добиваат ПАРИЧНА ПОМОШ од 380 евра, се додека едно од децата е малолетно“: Владата ја усвои оваа одлука во РС.

Браво за оваа одлука во РС. Парична помош на сите мајки со четири или повеќе деца се додека барем едно од децата е малоллетно.

Деталите во продолжение после рекламата.

Одлуката стапи на сила во четврток, 15 септември.

Мајките кои имаат четири или повеќе деца и кои се невработени, од септември добиваат надоместок од 750 КМ или околу 380 евра, а ќе ја добиваат се додека барем едно од децата е малолетноо, соопшти Кабинетот на премиерот на Република Српска.-изјави за агенцијата Срна.

Меѓу условите и критериумите, во одлуката донесена од Владата на РС, стои дека надоместок од 750 КМ ќе добиваат мајките додека најмалото од четири или повеќе деца не наполни 18 години.

Оваа одлука стапи на сила во четврток, 15 септември.

Паричната помош, утврдена со оваа одлука, се однесува на 2022 година, а правата од наведената област ќе подлежат на законска регулатива, чија примена се очекува да стапи на сила на 1 јануари 2023 година, како трајна мерка на пронатална политика, пишува Независне новине.

Со решението се пропишуваат условите што треба да ги исполнува родителот за остварување на правото на парична помош и тоа:

Дека е невработен, да има четири или повеќе деца, од кои најмалото дете е помладо од 18 години, односно едно од децата е малолетно.

Дека има државјанство на Босна и Херцеговина/Република Српска и дека има место на живеење во Република Српска и територијата на округот Брчко со ентитетско државјанство на Српска, на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Паричната помош согласно оваа одлука се обезбедува во месечен износ од 750 КМ, почнувајќи од септември, на тој начин што се обезбедува веднаш за родителите кои се во евиденцијата на ЈУ Јавен фонд за заштита на децата, како корисници на некои од правата од детска заштита, а за сите други родители – по поднесување пријава на јавна покана и по утврдување на исполнетост на условите и роковите пропишани со решението.

Јавната покана ја издава Министерството за семејство, млади и спорт, а се објавува во Службен весник на Република Српска, еден дневен весник и на веб-страницата на Министерството.

По објавувањето на јавниот повик, потребно е оние родители кои не се корисници на правата за детска заштита преку Јавниот фонд за заштита на децата, а кои ќе добиваат парична помош автоматски – врз основа на евиденцијата што ја води овој фонд – да достават барање за парична помош со потребните докази на адреса Министерство за семејство, млади и спорт: Трг Република Српске 1, Бања Лука.

Јавниот повик ќе биде отворен 30 дена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *